io.github.nucleuspowered.nucleus.api.module.jail.data

Interfaces