io.github.nucleuspowered.nucleus.api.module.mail

Interfaces